معرفي شركت پخش فردوس
  شركتهاي تامين كننده كالا
  محصولات
  مراكز پخش
  مقالات
  وادمكوم
  نامه دارويي
  اخبار
  خبرنامه فردوس
  ارتباط با ما
 
فعاليت سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد


 
آزيترومايسين ( Azithromycin )
15/6/1385
  

 

آزيترومايسين از خانواده آنتي بيوتيک هاي ماکروليدي مي باشد و از مشتقات اريترومايسين است که به شکل کپسول 250 ميلي گرمي مصرف مي گردد . آزيترومايسين پس از مصرف خوراکي ، به سرعت جذب و در سرتاسر بدن توزيع مي گردد که اين عمل باعث غلظت زياد آن در سلول مي شود . آزيترومايسين با اتصال به بخشي از ريبوزوم ميکروارگانيسم هاي حساس ، از سنتز پروتئين ميکروبي جلوگيري به عمل  مي آورد .
موارد مصرف اين دارو در افراد بالغ عبارتند از :
انسداد ريوي مزمن حاصل از هموفيلوس آنفلونزا ، موراکسلا کاتاراليس يا استرپتوکوک پنومونيه
پنوموني ناشي از کلاميديا پنومونيه، هموفيلوس آنفلونزا ، ميکوپلاسم پنوموني يا استرپتوکوک پنومونيه
فارنژيت و التهاب لوزه ها که توسط استرپتوکوک پيوژن به وجود مي آيد و بيماران نمي توانند از درمان هاي خط اول آن استفاده کنند ( تزريق  داخل  عضلاني  پني سيلين  داروي انتخابي  در  درمان  عفونت هاي ناشي از استرپتوکوک پيوژن مي باشد ) .
عفونت هاي پوستي  که ناشي از استافيلوکوک اورئوس ، استرپتوکوک پيوژن و استافيلوکوک آگالاکتيا مي باشند . در مورد آبسه ها  بايد قبل از درمان ، آنها را تخليه کرد .
التهاب رحم و سرويکس که توسط کلاميديا تراکوماتيس يا نيسرياگونوره آ به وجود مي آيند .
زخم هاي تناسلي حاصل از هموفيلوس شانکروييد  در مردان ( اثر بخشي اين دارو در زخم هاي تناسلي زنان مورد بررسي قرار نگرفته است ) .
علاوه بر موارد مذکور،مورد مصرف ديگر دارو در کودکان دراوتيت مياني حاد ناشي از هموفيلوس آنفلونزا ، مورکسلا کاتاراليس يا استرپتوکوک پنومونيه مي باشد.


ميزان دوز توصيه شده آزيترومايسين براي انسداد ريوي مزمن ، پنوموني ، فارنژيت ، التهاب لوزه و عفونت هاي پوستي ، 500 ميلي گرم در روز اول ( دوز حمله اي ) و پس از آن روزانه 250ميلي گرم طي روزهاي دوم تا پنجم مي باشد .
براي درمان  زخم هاي  تناسلي  و التهاب رحم و سرويکس ناشي از تراکوماتيس  مصرف  يک  گرم  1000) ميلي گرم ) از دارو به صورت فقط يک بار توصيه مي گردد . 
براي درمان التهاب رحم و سرويکس حاصل از نيسرياگونوره آ بايد 2 گرم ( 2000 ميلي گرم ) از دارو به صورت يک جا مصرف شود .
در درمان اوتيت مياني حاد و پنوموني کودکان ، مقدار مصرف دارو 10 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن ( نبايد از 500 ميلي گرم بيشتر شود ) در روز اول مي باشد و سپس در روزهاي دوم تا پنجم درمان، روزانه 5 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن ( نبايد از 250 ميلي گرم تجاوز کند )  استفاده  مي گردد .
کپسول آزيترومايسين را نبايد همراه با غذا مصرف کرد و بايد حداقل يک ساعت قبل از غذا يا  دو ساعت بعد از مصرف غذا آن را استفاده نمود . آزيترومايسين باعث مهار آنزيم سيتوکرم 450 P نمي شود بنابراين، با داروهايي مثل تئوفيلين تداخل عمل ندارد .
مصرف آنتي اسيد هاي حاوي آلومينيوم و منيزيم ، حداکثر غلظت سرمي آزيترومايسين را کاهش مي دهد . مطالعات نشان داده اند که استفاده از سايمتيدين ( 800 ميلي گرم ) دو ساعت قبل از مصرف اين دارو ، اثري بر جذب آزيترومايسين ندارد .

 

                                           تهيه کننده : واحد علمي شرکت پخش فردوسآخرين به روز رساني: 15/6/1385


بازگشت به فهرست وادمكوم